01 / 01

Radiacions Naturals

Radiacions naturals

Hi ha diferents tipus d'energies Tel·lúriques

Les xarxes de Hartman

Porten el nom del seu descobridor Ernst Hartman, (1925-1992) doctor en medicina que va estudiar la relació entre les malalties i les radiacions tel·lúriques . Aquesta, és un sistema de línies de radiació en forma de xarxa que cobreix tot el globus terraqui.

Aquestes línies són com parets invisibles d'aire ionitzat que travessen qualsevol material, sigui formigó, ferro, pedra, etc. com si no existís, de manera que el seu efecte és el mateix tant a nivell d'un habitatge de planta baixa, com dins d'un edifici, per alt que sigui.

Aquestes línies segueixen la direcció nord-sud i est-oest, les línies tenen un ample aproximat de 20 centímetres, i estan separades uns quatre metres entre elles.

Aquest metge a través de diverses proves i investigacions va constatar les alteracions físiques greus de les persones, si ens mantenim massa temps sobre aquestes línies i sobre els seus encreuaments, com alteracions en el sistema immunològic i hormonal, així com cansament, insomni, dolors musculars, artrosi , i altres malalties importants.

Les xarxes Curry

Porten el nom del seu descobridor Manfred Curry (1899-1953), va ser un científic nord-americà d'origen alemany. Aquesta és una malla geomagnètica orientada nord-oest / sud-est i sud-est / nord-oest, té major grandària que la xarxa de Hartman, i està orientada en diagonal respecte a aquesta.

El gruix de les parets és d'uns 40 centímetres, i la separació d’uns set metres entre elles, encara que pot tenir fluctuacions, és de major intensitat i més perjudicial que les Hartman, els llocs geopatògens més importants i perjudicials són les línies verticals i en els punts d'encreuament d'aquestes.

Falles geològiques

Són fractures, esquerdes, fissures i trencaments de la terra, pel moviment continuat de l'escorça terrestre produïdes per les forces tectòniques de compressió / descompressió, per les quals emanen energies procedents del subsòl que fa que sigui gens aconsellable viure en la seva vertical.

Venes d'aigua subterrània

Les venes d'aigua subterrània són una de les geopatíes més conegudes, són altament negatives per a les persones, més encara els encreuaments de dues vetes, o bé amb les línies geològiques Curry, a causa de que la fricció amb el subsòl genera un camp electromagnètic important, poden originar malalties greus segons sigui la intensitat d'energia emesa i les hores que es descansi sobre elles.

Punts Estrella

Són la superposició d'un encreuament de la xarxa ortogonal Hartman, amb la xarxa en diagonal Curry, són molt actius i per tant altament perillosos, segons investigacions són capaços de generar malalties degeneratives importants.

Gasos Radioactius

Es produeixen per la desintegració de minerals rics en Urani i en Ràdi. Està situat en les zones que hi ha roques granítiques, es concentra en zones profundes i surt a l'atmosfera a través de fissures, el més conegut és el gas Radó responsable del 52% de la radioactivitat natural a què estem exposats si som a prop d'una esquerda o falla geològica. Segons investigacions el gas Radó és altament cancerigen.

Conclusions

La conclusió general és que segons la major o menor intensitat de les radiacions, i el temps d'exposició que estiguem sobre aquestes, podem tenir diferents tipus afectacions, des de problemes immunològics, endocrins, reumatismes, circulatoris, bronquials, artrosi i altres infermetats greus.

L'any 1927 a la població de Vilsbirburg, a Alemanya, el baró Gutav Von Pohl va investigar amb un grup de metges i radiestesistes que les persones mortes de càncer en aquesta localitat tenien el seu llit situat a la vertical d’encreuaments de corrents d'aigua, i van concloure que aquests encreuaments als quals els van anomenar, Punto Rayo, eren zones geopatògenes altament perjudicials per a la salut de les persones.

¿T' ajudem?

contacto
+34 93 731 46 17
versions@versions16.com
http://versions16.com
C/ dels Telers, 16, 08221
Terrassa, BARCELONA
Gracias!!. Su mensaje se ha enviado correctamente
Lo sentimos, ha habido un problema con su mensaje.